Maden Ürünleri

 

Ürünler / Kırma Taş (Agrega)

Petrografik yapısı Marmara Fragmantasyönüdür. İri Agrega Sınıfına girmektedir.

Taş tozu    (00-05mm) arası olarak değişken üretim yapılmaktadır.

1 No Mıcır (05-12mm) arası olarak değişken üretim yapılmaktadır.

2 No Mıcır (12-22mm) arası olarak değişken üretim yapılmaktadır.

Üretim Yöntemi

Kalker ocağı işletmemizde açık işletme yöntemi yoluyla üretim yapılmaktadır. Kalker üzerindeki toprak örtüsü ve grovak malzeme hafriyat edildikten sonra delici makine (rock) ile 12-16 metre derinlikte delinen delikler, emulıte dinamit, anfo ve excel gecikmeli kapsül kullanılarak patlatılmaktadır. Elde edilen ham malzeme lastik tekerlekli yükleyici ve paletli ekskavatörlerle kamyonlara yüklenerek kırma eleme tesisine taşınmaktadır. Kırma eleme tesislerinde malzeme kırılıp uygun boyutlarda ayrılarak Taş tozu, 1.no, 2.no, 3.no mıcır (agrega) ve diğer malzemeler olarak sınıflandırılmaktadır. Silolarda depolanan malzemeler kendimize ait kamyonlarla müşterilere sevk edilmekte, artan malzeme ise stok sahalarında ayrı ayrı istiflenmektedir.

İmalatta Kullanılan Hammaddeler

Ruhsat alanımız içerisinde kalker kayaçları bulunmaktadır. Has Beton İnşaat ve Madencilik olarak üretim yaptığımız sahada bulunan kayaç ağırlıklı olarak kalkerdir. Kalkere ait deneysel veriler aşağıda belirtilmiştir.

Taş tozu 00-05mm

Aşınma Kaybı

Dona Dayanım

Özgül Ağırlık

Su Emme

Renk

12,7

2,8

2,70

0,9

Grimsi Siyah

1 No Mıcır 05-12mm

Aşınma Kaybı

Dona Dayanım

Özgül Ağırlık

Su Emme

Renk

17,0

2,8

2,71

0,6

Grimsi Siyah

2 No Mıcır 12-22mm

Aşınma Kaybı

Dona Dayanım

Özgül Ağırlık

Su Emme

Renk

17,0

2,8

2,71

0,5

Grimsi Siyah

Kimyasal Özellikler

 

Bileşen

SiO2

A12O3

Fe2O3

MnO

CaO

MgO

K2O

Na2O

A.Z.

Toplam

 

1,97

0,86

0,84

0,77

47,89

1,78

0,01

0,02

45,86

100,00

 

 

     
   
     

© Copyright 2012 Has Beton All Rights Reserved.     |